Tarixiy dalilar
20.12.2017

24796 марта ўқилди

aad28d15-9d39-39c2-40df-da153c593cf9.jpg
O’tgan asrning 70-yillarida dunyo mamlakatlarida yiliga 58-60 mln. tonna paxta etishtirilgan bo’lsa, sobiq Ittifoqda 8-10 mln.tonna, O’zbekistonda 5,5 mln tonna, shu jumladan Xorazm viloyatida o’rtacha 350-400 ming tonna paxta etishtirilardi.
10.02.2017

17163 марта ўқилди

f3b0df9e-e85d-315a-b87f-b85acdb7ef42.jpg
XIX asrning oxiri XX asr boshlarida Xorazm vohasining shahar va qishloqlarida ishga tushirilgan kamquvvat paxta tozalash korxonalari o’tgan asrning 30 – yillariga kelib zamonaviy ishlab chiqarish korpuslari, yangi jihozlar bilan qurollantirilib xalq xo’jaligining etakchi tarmog’iga aylantirildi.
10.02.2017

13259 марта ўқилди

7da6d35f-8150-855c-d918-f01d5fabf55a.jpg
1889-1919 yillarda xonlik aholisini paxta yog’i, sovun, kunjara, sheluxa bilan ta’minlab ortiqchasini chet ellarga eksport qilib turgan Urganch paxta-yog’ zavodi va boshqa korxonalarni qaytadan ishga tushirish kechiktirib bo’lmas vazifa edi.
13.01.2017

11392 марта ўқилди

50ec25cc-d580-01ed-2c3a-9f5569ddf6ca.jpg
Moskva paxtachilik shirkati vakili D.Kuzin urganchlik Yoqubboy Ibrohimovdan sotib olingan er maydonida “Bolshaya Yaroslavskaya manufaktura” tomonidan qurilgan zavod Xiva xonligida paxta tozalash sanoatining birinchi qaldirg’ochi edi.
16.06.2016

27992 марта ўқилди

34342929-e686-de75-c697-43707fffcc13.jpg
Maqolada Xorazm vohasi erkaklari an’anaviy bosh kiyimlarining o’ziga xos xususiyatlari ko’rib chiqilgan. Bosh kiyimlarning rangi, shakli, kiyilish tartibi tavsiflangan.
26.04.2016

20051 марта ўқилди

3877f1de-b635-1850-cca0-2e1013159b42.jpg
Мусульманские ученые внесли огромный вклад в развитие мировой науки. Например, книга Ибн Сины «Аль-Канун» считалась основой медицины не только в исламском мире, но и в Европе. Лучшим доказательством этого является то, что эта книга в течение 600 лет служила учебным пособием в европейских университетах.
26.01.2016

29857 марта ўқилди

6ec00a65-6b2e-fae7-3bdc-1ca50fe5b3c6.jpg
Xorazmshohlar davrida va Xiva xonligi davrida o’zining haqiqiy qiymatiga ega bo’lgan oltin, kumush va mis pullar muomalada ishlatilgan. Bu pullarning qaysi davrlarda; qaysi podsho, xonlar davrida zarb qilingani, qaysi davlatlar bilan savdo-iqtisodiy munosabatlar qilinganligini bilish juda qiziqarli bo’lib o’tmish haqida juda aniq fikrlashga yordam beradi.
12.11.2015

10544 марта ўқилди

89294077-ee2e-efed-36bd-eb2992d6fcea.jpg
Qalbaki maqtash haqoratlashdir, poydevorsiz qurilgan bino qulaydi.
21.10.2015

11361 марта ўқилди

febfbe10-806a-8aec-7911-dde91977e5b7.jpg
Sheva bir millatga mansub bo’lib, lekin turli hududlarda yashaydigan odamlar tomonidan ishlatiladigan milliy til ko’rinishidir.
25.09.2015

84780 марта ўқилди

4ca3a9b9-03f7-b282-1a9c-1fb83c25ae0a.jpg
Movarounnahr, Xuroson va Xorazmga qilingan yurishga shaxsan Chingizxonning o’zi boshchilik qildi. Chingizxon 1218 yili qoraxitoy Kuchluk davlatini tugatgach, uning davlati chegaralari bevosita Xorazmshohlar davlati bilan tutashdi. Urushning asosiy bahonasi 1218 yili mo’g’ullar savdo karvonining O’trorda talanib, 400 nafar savdogar (yoki josus)ning qatl etilishi edi.

KO`P O`QILGANLAR