Xorazmliklar
28.09.2015

16499 марта ўқилди

e07e29cd-a53e-2d8d-3d1f-191695434b7b.jpg
Узбекистан испокон веков является одной из колыбелей мировой цивилизации, объединяющей культурное и научное богатство человечества. Эта благодатная земля является родиной таких величайших ученых и мыслителей, как аль-Хорезми, аль-Беруни, Абу Али Ибн Сино, Мирзо Улугбек и других, чьи научные достижения навсегда вошли в золотой фонд мировой науки и культуры.
02.09.2015

25380 марта ўқилди

a677dbb9-c5fd-ea7c-28db-6dd11c35bcd9.jpg
Allomaning to‘liq ismi Abul Qosim Mahmud ibn Umar Zamaxshariy bo‘lib, u hijriy 467 yil rajab oyining 27-kuni (1075 yil 19 mart) Xorazmning Zamaxshar qishlog‘ida tug‘ilgan. Otasi ko‘p vaqtini Qur’on tilovati-yu namoz o‘qish bilan o‘tkazar, Zamaxshardagi masjidlardan birida imomlik ham qilgan.
01.09.2015

19559 марта ўқилди

a505da85-df78-bf56-b055-c7ee21ef39cd.jpg
Sayid Muhammadxon davrida Xivadagi Qo’hna ark saroyidagi ko’rinishxona qayta tiklangan va uning shipi, ayvon ustuni xorazmcha naqshlar bilan bezatilgan. 1859-yilda Xivaning Dishan qal’a qismida, Nurullaboy bog’ida yangi ko’rinishxona qurib bitkazilgan.
24.08.2015

17034 марта ўқилди

fa05991c-13e4-b8d5-6be2-95004d20b464.jpg
Buyuk matematik, astronom va geograf Muhammad Xorazmiy VIII asrning oxiri va IX asrning birinchi yarmida yashab ijod etdi. Dunyo faniga g‘oyat katta hissa qo‘shdi. Algebra fanining asoschisi bo‘ldi.
21.08.2015

13794 марта ўқилди

e07e29cd-a53e-2d8d-3d1f-191695434b7b.jpg
Бируни — великий хорезмийский ученый — родился 4 сентября 973 г. в столице Хорезма городе Кят. Его полное мусульманское имя Абу-Райхан Мухаммед ибн Ахмед. По мусульманскому обычаю оно состояло из собственного имени — в данном случае Абу-Райхан, отчества (ибн Ахмед — сын Ахмеда) и так называемой «куньи», прозвища по сыну (Мухаммед). Но обычно ученого называют короче — Абу-Райхан ал-Бируни или просто ал-Бируни, где ал-Бируни (так называемая «нисба») является прозвищем по месту рождения или жительства.
05.08.2015

17565 марта ўқилди

9c529c69-e812-30dd-0090-1505c73d36eb.jpg
Rahimqulixon vafotidan keyin taxtga Olloqulixonning o’g’li Muhammad Amin inoq (1846-1855) ko’tarildi. U shu vaqtda akasi Rahimqulixonni taklifi bilan Hazoraspda hokim bo’lib, taxtga ko’tarilishdan oldin, 1845 yilda Muhammad Amin inoqga xon tomonidan Ko’hna Urganch atroflarida dehqonchilik qilish uchun yangi erlarni o’zlashtirish maqsadida katta ariq qazish vazifasi topshirildi.
05.08.2015

33338 марта ўқилди

a95a2129-62e0-3542-66a6-74c8d1f571f8.jpg
Shoir va tarixchi olim, tarjimon va xattot, tibbiyot ilmining bilimdoni, qomusiy bilim egasi Muhammad Yusuf Bayoniy XIX asrning II yarmida Xorazm adabiy, ijtimoiy-madaniy muhitida shakllangan va kamol topgan siymodir.
04.08.2015

17623 марта ўқилди

8ca988af-37a2-1869-972a-a67d78455252.jpg
Xorazmlik buyuk xonanda Komiljon Otaniyozovdan boshlab yuzlarcha hofizlarning eng sevimli xonishlaridan biri Komil Xorazmiy qalamiga mansub “Kimni sevar yorisan” nomli sho’xshang qo’shiqdir.
30.06.2015

17836 марта ўқилди

3c0b8cf7-b516-4dbf-390d-067a85dc412f.jpg
Xorazm lazgisi, maqom, suvoralari, doston va xalq qo’shiqlarining mohir ijrochisi Komiljon Otaniyozov o’zbek milliy mumtoz qo’shiqchilik san’atida o’ziga xos ijrochilik maktabini yaratdi.
22.06.2015

15115 марта ўқилди

ad0ab6b9-89c4-dd97-440b-ff2a5f1680cf.JPG
Худайберген Деванов (узб. Xudoybergan Devonov; 1879—1940) – первый узбекский фотограф и кинооператор. Худайберген Деванов родился в 1879 году в семье Нурмухаммада Деванова, управляющего и смотрителя владений в Ходжейли. Он получил хорошее образование в Хиве, где овладел арабским языком. Увлекался поэзией, сам пробовал писать стихи. Деванов играл почти на всех узбекских музыкальных инструментах. Увлекался садоводством, в семейном саду им было выращено около 40 сортов роз.

KO`P O`QILGANLAR