Xorazm tarixi
23.04.2015

23236 марта ўқилди

31ebd253-d595-d2c0-5036-d0b5dd2fcc1c.jpg
Anushteginiylar davrida davlat boshqaruvi ikki tizimdan: dargoh va devonlar majmuidan iborat bo’lgan. Dargohda hojib, ulug’ hojib tutgan mavqe yuqori bo’lgan.
23.04.2015

48775 марта ўқилди

0fa7f7b4-d464-0746-c89c-cbdd3549db5a.jpg
Anushteginlar sulolasi vakillari, sobitqadamlik bilan, uzoqni o’ylab qilingan diplomatik ustomonlik, mavjud siyosiy shart-sharoitdan kelib chiqqan holda amalga oshirilgan oqilona faoliyat olib borganlari natijasida ulkan imperiyani yarata olganlar.
20.04.2015

10218 марта ўқилди

0fa7f7b4-d464-0746-c89c-cbdd3549db5a.jpg
“Qadimgi Xorazm O’rta Osiyoning Misridir”- Insoniyat sivilizatsiyasining ko’hna makonlarini o’rgananuvchi arxеologlar ulkan yutuqlarga ko’hna Xorazm zaminidagi makonlar, qabriston, qal'a va qo’rqonlarni izlab topish va o’rganish jarayonida erishdilar. Xorazm tarixi, madaniyati va san'atini bеtakrorligiga yana bir marta amin bo’ldilar". S.P.Tolstov

KO`P O`QILGANLAR