Bilasizmi?
12.07.2015

29471 марта ўқилди

3b15a23d-741e-e35c-4df2-71fa0d156b6e.jpg
Uzoq tarix silsilasidagi ulug‘ insonlarning o‘tmishda tutgan o‘rni va egallagan mavqei haqida fikr yuritish hamma zamonlarda ham murakkab kechgan. Zero, insoniyat tarixida jamiyatni o‘z qo‘li ostida boshqarib, hayotning yana boshqa sohalarida faoliyat ko‘rsatib o‘chmas iz qoldirgan tarixiy shaxslar haqida atroflicha so‘z yuritish chuqur ilmiy mushohada va salohiyatni, keng va teran tafakkur egasi bo‘lishni, shu bilan birga xolislikni talab etadi. Quyida mamlakatimiz zaminida hukmronlik qilgan barcha sulolalar va hukmdorlar haqida tanishishingiz mumkin.
28.06.2015

11433 марта ўқилди

a40ffb73-c0d9-74ff-993c-b14f8e74509e.JPG
Большое распространение в Хорезме получил дервишский орден Кубравиё, основанный в XII веке Наджмиддином Кубро. Шейх Наджмиддин Кубро пользовался большим авторитетом среди населения и погиб вместе с защитниками города Гурганджа, при его осаде войсками Чингиз-хана. Он отказался от милости Чингиз-хана, обещавшего сохранить ему жизнь, если тот согласится содействовать монголам.
28.05.2015

16730 марта ўқилди

f09cd8cf-0baf-8e1d-589e-ce6dc9c3239d.jpg
“Amudaryoning nariyog’ida tengdoshlaridan o’zining xudo bergan iste’dodi, shirali ovozi bilan ajralib turadigan, talantda tengi yo’q bir yigit bor. San’at bo’stonining ertangi bulbuliyam, faxriyam o’sha yigit bo’ladi. Uning ovozida imkoniyat cheksiz-chegarasiz”. Bu e’tirof mashhur san’atkor Komiljon Otaniyozov tomonidan 1970 yilda aytilgan. Komiljon aka Amudaryoning narigi tomonida deganida, to’rtko’llik Otajon Xudoyshukurovni aytgan ekanlar.
20.05.2015

20532 марта ўқилди

38e4aacc-7d3b-4843-5c94-1bf91e5e2552.jpg
Qo’shni Turkmaniston Respublikasi o’z mustaqilligini e’lon etganidan so’ng qal’aga shahar maqomi berildi. Ming yillik obidalar tiklanmoqda, temir yo’l keltirildi, ko’p qavatli binolar, madaniyat va sport saroylari qurildi, ko’cha va xiyobonlar obod etildi.
18.05.2015

48479 марта ўқилди

4406d104-b435-e2e9-d4b8-2182216613d5.jpg
Xiva jahonning qadimiy va hamisha navkiron shaharlaridan biri. Endilikda uning nomi “Osmon ustuni” Bobil (Vavilon), dunyo dinlari shahri Quddus (Ierusalim) musulmon olamining qiblasi Makka, Osiyo va Ovro’pani birlashtirib turgan Istambul, Er yuzi sayqali Samarqand, go’zal Rim, olimpiya o’yinlari vatani Afina kabi shaharlar qatorida tilga olinmoqda.
18.05.2015

31344 марта ўқилди

b85d0742-e529-a359-a6d9-444f52456834.jpg
1210 yilda Xorazmshoh Muhammad qo’shinlari Qoraxitoylarni tor-mor qilib, butun Movarounnahrni o’ziga qo’shib oldi. Ala ad-Din Muhammad o’zini Iskandari Soniy, deb atay boshladi va o’ziga “Ollohning erdagi soyasi” degan unvon berdi.
28.04.2015

10032 марта ўқилди

0a683e37-4ca7-de14-ef1a-85733d0d426a.jpg
Xiva shahrida va uning atrofida keng miqyosda qurilish va obodonlashtirish ishlarini olib bordi.
25.04.2015

8431 марта ўқилди

194467e9-77dd-d780-174e-3cb568f6d519.jpg
Oʻzbek kinostudiyasi tashkil etilgach (1925), Devonovga Xorazmda kino ishlarini olib borish topshirildi.
25.04.2015

12379 марта ўқилди

b34e6d4d-50b4-f858-fbd6-df691c7d9b7e.jpg
Hukmdor Xudoyberganga o`zining suratini olishni buyurgan, keyin esa uni o`z devoniga ishga taklif qilgan.
24.04.2015

13603 марта ўқилди

47585f43-c99b-89b0-4cad-facbe0472cc8.jpg
Asfandiyorxon davrida tarqoqlik va zulm kuchaydi. Bundan foydalangan yirik mulkdorlar o‘z vakillaridan biri Abulg‘oziyni Asfandiyorxonga qarshi qo‘ydilar.

KO`P O`QILGANLAR