Xorazm tarixi
09.10.2015

11671 марта ўқилди

39aa70f4-bfcc-19e6-cb4a-b1547a3597fc.jpg
Xorazmshohlar davrida ilm-fan va san’at rivojlandi. Saljuqiylar davridayoq imperiyaning muhim madaniy va siyosiy markazlarida ilm va adabiy faoliyat jonlangan edi.
09.10.2015

7615 марта ўқилди

38aed3c7-82d7-01cd-ccae-919a3ac5cf43.jpg
X asrga oid bo’lgan bir qator tarixiy va arxeologik ashyoviy dalillar Xorazmning iqtisodiy jihatdan tez yuksalish jarayonini boshidan kechirganligini isbotlaydi. Ushbu progressiv jarayon Xorazmdagi shaharlarning gurkirab o’sishida o’z aksini topdi.
09.10.2015

9553 марта ўқилди

7f880b01-db24-a1a4-cb2d-1cb3f94505e2.jpg
Yoqut al-Hamaviyning “Mu’jam al-buldon” (Mamlakatlar qomusi) asari qomusiy xarakterga ega bo’lib, unda O’rta Osiyo, xususan, Xorazm vohasiga oid qimmatli ma’lumotlar mavjud.
24.08.2015

15922 марта ўқилди

36196023-1a88-a0bc-769a-c70b9c89dcd6.jpg
XI-XII asrlarda mo’g’ullar ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy xayotda qoloq xisoblanar edi. Ularda xali urug’-aymoqchilik munosabatlari kuchli bo’lib, asosan chorvachilik, ovchilik va o’zaro tovar ayirboshlash, savdo-sotiq bilan shug’ullanib kelishgan.
13.08.2015

30749 марта ўқилди

ee2febed-c1e0-e4c1-b690-ba321d10e2c7.jpg
XII asr oxirlariga kelganda Mo’g’ulistonda yashovchi turli qabila va urug’lar o’rtasida siyosiy kurashlar avj olgan edi. Ularda ayniqsa urug’-aymoqchilik munosabatlari kuchli bo’lib, asosan ko’chmanchi chorvachilik, ovchilik va mol ayirboshlash bilan kun kechirar edilar.
08.08.2015

10715 марта ўқилди

6f51dcfc-8082-ca50-5fca-45beff73b6c4.jpg
O’rta Osiyo hududidagi ilk davlat tizimlari to’g’risida qadimgi yozma tarixning eng noyob manbasi hisoblangan “Avesto” kitobi, qadimshunos olimlarning turli hududlarda olib borgan arxeologik – qidiruv ishlari, ularning muhim natijalari muhim manba hisoblanadi.
04.08.2015

12321 марта ўқилди

025cde5a-d362-8a6b-91d7-7de7224a0c97.jpg
Xorazm maqomlari asoslariga kelsak, bu masalaga ikki tomonlama yondoshish zaruriyati tug’iladi. Chunki Xorazm maqomlari yuzasidan turlicha qarashlar, bahstalab fikrlar mavjud bo’lib, barchasiga ma’lum darajada yondoshish, qaysi tomonning fikri haqiqatga yaqinroq ekanligini idrok etish zarur bo’ladi. Bu san’at muxlislarining fikriga bog’liq.
03.08.2015

17151 марта ўқилди

76d4afa4-4d07-f9d8-2666-40d1766e87a5.jpg
Xuroson, Siyiston, Xorazm va Movarounnahrda Malikshohning o’g’li Sulton Sanjar (1118-1157) taxt so’radi. Poytaxti Marv bo’lgan. Sanjar vafotidan so’ng (1157) saljuqiylarning Xurosondagi hukmronligi tugadi. 1194 yili Xorazmshoh Takash Iroq sultonligini tormor qildi. Ko’nya sultonligi esa XII asrgacha hukm surdi.
02.08.2015

23668 марта ўқилди

03eb7a6f-ebdc-7c88-62b6-8f93ec2bd655.JPG
Bu davrda qadimgi Baqtriya aholisining asosiy mashg’uloti dehqonchilik edi. Qalaimir, Kuchuktepa, Qiziltepa, Qizilcha, Bandixon kabi mil. avv.VI-IV asr yodgorliklaridan ko’plab mehnat qurollari topilgan. Dehqonchilik sun’iy sug’orishga asoslangan. Bu hududlarda undan tashqari chorvachilik, kulolchilik, temirchilik va badiiy hunarmandchilik (Amudaryo xazinasi) ham rivojlanadi.
28.07.2015

4336 марта ўқилди

ec1b1127-860c-c541-772f-3643abcd5792.jpg
Xalqaro hamkorlik jamiyat taraqqiyotida katta ahamiyatga ega. Buni Xorazm vohasi mehnatkashlarining 1920-1924 yillarda ochliq hukm surgan paytlarda Rusiya xalqlariga ko’rsatgan insonparvarlik yordamida aniq ko’rish, tushunish va namuna qilib ko’rsatish mumkin. 1914-1920 yillarda ochlik, urush, ekinning bitmasligi natijasida 20 million odam halok bo’ldi, 16-49 yoshlar orasidagi 4,5 million kishi- nogiron bo’lib qoldi. Bu davrda Rusiya ko’rgan zarar 39 milliard so’m edi. 1920 yilga kelganda milliy daromad 3 baravar kamayib ketib, 1917 yildagi 11 milliard so’mdan 4 milliard so’mga tushib qoldi. Ochlik xavfi kuchaydi.

KO`P O`QILGANLAR